Polityka Prywatności i Cookies

1. Postanowienia Ogólne
Administratorem danych jest Magdalena Wrona Vegana z siedzibą w Hadze, ulica 1e Lulofsdwarsstraat 28U, kod pocztowy 2521 AZ. 
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach ( lh.pl ).
Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używam m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Ciebie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych
Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisałaś/eś się na newsletter to przetwarzam Twoje imię i adres e-mail, jeśli natomiast kupiłaś/eś mój produkt, przetwarzam Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu i adres ( tylko w przypadku wysyłki )
Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałaś/eś się na newsletter,
– w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na Webinar,
– w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałaś/eś zakupiłaś/eś plan dietetyczny
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail kontakt@vitogryzie.com.
Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują mnie do retencji danych.

  1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies
Witryna vitogryzie.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy vitogryzie.com w celu optymalizacji działań.

Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies :
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Zaufani partnerzy oraz ich polityka prywatności.

Korzystając z witryny vitogryzie.com Twoje dane mogą być przetwarzane przez firmy i serwisy z których usług korzystam.
Lh.pl 

Google

Mailchimp

Wersja 2.1  Haga, 30.12.2020

Close
Gotowane z Vito Gryzie
© 2017-2020 wszelkie prawa zastrzeżone.
Close